TYT – AYT Kimya

300,00 

Alanında Uzman Öğretmen Kadrosu

İster Online İster Yüzyüze Eğitim

En Temelden Başlayarak Eğlenceli Ders Anlatımı

Konu Anlatım Pdflerinin Kayıtları Cebinizde

İster Bireysel İsterseniz Grup Dersi İmkanı

 

TYT - AYT Kimya 300,00 

TYT KİMYA KONULARI

1.Kimya Bilimi:

Maddenin yapısı, özellikleri ve değişimlerini araştıran bilim dalıdır. Kimya, doğal dünyayı anlamak ve daha iyi bir yaşam sağlamak için önemli bir rol oynar.

 

2.Atom ve Yapısı:

Atom, kimyanın temel yapı birimidir. Atom, çekirdek ve elektronlardan oluşur. Çekirdek protonlar ve nötronlar içerirken, elektronlar çekirdeğin etrafındaki dış yörüngelerde bulunurlar.

 

3.Periyodik Sistem:

Periyodik sistem, elemanların düzenli olarak sıralandığı bir tablodur. Elementler, atom numaralarına göre sıralanır ve benzer yapıya sahip elementler benzer gruplarda bulunur.

 

4.Kimyasal Türler Arası Etkileşimler:

Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, kimyanın esasını oluşturur. Bunlar, olaylar aracılığıyla gerçekleşen kimyasal değişimlerdir. Örneğin, asitler ve bazlar arasında nötralizasyon süreçleri meydana gelir.

 

5.Maddenin Halleri:

Maddenin üç temel hali vardır: katı, sıvı ve gaz. Bu haller, deli atomlarının ve bölümlerinin düzenine ve hareketine bağlı olarak değişiklikler.

 

6.Kimyanın Temel Kanunları:

Kimyanın temel kanunları arasında Korunum Kanunu (kütlenin korunumu), Sabit Oranlar Kanunu (bir katmanların bileşenlerinin oranı sabittir) ve Gaz Kanunları (basınç, hacim ve arasındaki sıcaklık ilişkileri uzantıları kanunları) bulunur.

 

7.Asitler, Bazlar ve Tuzlar:

Asitler, suda dünya iyonları (H+) üretilen maddelerdir; bazlar ise hidroksit iyonları (OH-) üreten maddelerdir. Asitler ve bazlar, nötralizasyon süreçleriyle tuzları oluştururlar.

 

8.Kimyasal Hesaplamalar:

Kimyasal hesaplamalar, kimyasal maddelerde kullanılan miktarları hesaplama yöntemleridir. Bunlar, mol hesaplamaları, kütle hesaplamaları ve hesaplama hesaplamalarını içerir.

 

9.Karışımlar:

Karışımlar, farklı malzemeler bir araya geldiklerinde homojen veya heterojen bir ortam oluşturan yapılardır. Örnek olarak, çay, hava ve tuzlu su karışımlarını verebiliriz.

10.Endüstride Enerji:

Endüstriyel enerji, üretim sürecinde kullanılan bir kaynaktır. Enerji, çeşitli yapılar oluşturabilen, örnek fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz), nükleer enerji, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve biyokütle gibi alıcı enerji kaynaklarından elde edilebilir. Bu enerji kaynakları, fabrikaların, tesislerin ve endüstriyel maliyetlerin elektrik, ısı, ışık ve mekanik güç gibi enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Enerji birikimleri, endüstride büyük bir birikime sahiptir çünkü enerjinin etkin bir şekilde kullanılması, tasarruflu bir şekilde korunmasını sağlar ve tüketimin etkilerini azaltır.

 

11.Canlılarda Enerji:

Canlı organizmalar da enerjiyi metabolik organlarla üretir ve kullanır. Canlı organizma, enerji gereksinimi temel öğeleri kullanmak için enerji üretirler. Bu organlar arasında solunum, bölme, hücre yapıları, hareket, sinir hücreleri ve protein yapıları gibi yöneticilerini yer alır. Canlılar, enerjiyi besinlerinden elde ederler. Beşinler, karbonhidratlar, yağlar ve proteinler gibi parçalar içerir ve bu parçaların kimyasal bağları enerjiyi taşır. Metabolizma süreçleri, besinlerin parçalarının parçalanması ve enerji üretimi için kullanımıyla gerçekleşir. Bu enerji, organizmanın üremesini sağlamak, büyümek, üremek ve çevreye tepki vermek için kullanılır.

 

12.Kimya Her Yerde:

Endüstriyel proseslerden canlı metabolizmasına kadar, enerji konusu kimyanın temel bir bölümü. Kimya, enerjinin gidişi, gidişi ve serbest bırakılmasıyla ortaya çıkar. Kimyasal etkiler, enerji değişimlerine yol açar. Kimyasal enerji, bir birikimden oluşan birikimler ve atıklar sırasında serbest bırakılır veya tüketilir.

AYT KİMYA KONULARI

1.Kimya Bilimi:

Maddenin yapısı, özellikleri, gruplarını ve değişimlerini araştıran bilim dalıdır. Kimya, çeşitli bileşenleri birbirleriyle etkileşimlerini anlamak ve yeni maddeleri geliştirmek için kullanılan bir bilimsel yönteme dayanmaktadır.

 

2.Atom ve Periyodik Sistem:

Atomlar, çıldırtıcı ve küçük birimlerdir. Periyodik sistem ise atomları elementlere göre sınıflandıran bir düzenlemeyi ifade eder. Her element, atomunun içinde bulunan proton sayısıyla belirlenir.

 

3.Modern Atom Teorisi:

Atomların temel yapısı ve özelliklerini elindeki bilgileri teorisidir. Atom, protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi daha küçük iletimlerden oluşur. Bu teori, elektronların enerji seviyelerinde ortaya çıkan ve kimyasal tepkimelerin atomların elektron yapılarındaki değişikliklerinden kaynaklandığını öne sürer.

 

4.Kimyasal Türler Arası Tepkimeler:

Farklı kimyasal türlerin (elementler, birleşik veya iyonlar) elektrik aksamları sonucunda gerçekleşen tepkimelerdir. Bu tepkimelerde, reaktantlar yeni ürünlere dönüşür ve esas kimyasal bağlar kırılır ve oluşur.

 

5.Kimyasal Hesaplamalar:

Kimyasal tepkimelerde madde miktarlarını hesaplamak için kullanılan yöntemleri içerir. Hesaplamalar, mol kavramı, kütle-mol ilişkisi, stokiyometri ve derişim hesaplamaları gibi konuları kapsar.

 

6.Asit, Baz ve Tuz:

Asitler, sulu çözünmelerde dünya iyonu (H+) verebilen maddelerdir, bazlar ise hidroksit iyonu (OH-) verebilen maddelerdir. Asitlerin bazlarla çalıştırma tuzları oluşur. Tuzlar, pozitif ve negatif iyonlardan oluşan kimyasal deneylerdir.

 

7.Maddenin Halleri:

Maddeler, genellikle katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç farklı halden burada bulunabilirler. Katılar belirli bir yuvaya sahiptir ve hacme sahiptir, sıvılar belirli bir yuvaya sahiptir ancak belirli bir hacme sahiptir ve gazlar hem belirli bir yuvaya sahiptir hem de hacme sahip değildir.

8.Gazlar:

Gazlar, çıldırtıcı bir hâlidir ve atmosferde, tüplerde veya kapalı bir çatışmada bulunabilirler. Gazlar, belirli bir hacme ve korumaya sahip olmayan, kolayca sıkıştırılabilen ve genellikle düşük yoğunluğa sahip olan nesnelerdir. Gazlar, termal enerji ile genişletebilir veya sıkışabilir ve çeşitli fiziksel ve kimyasal büyümeye sahiptir.

 

9.Karışımlar:

Karışımlar, en az iki farklı deli bir araya gelmesiyle oluşan homojen veya heterojen sistemlerdir. Homojen karışımlar, tek bir fazda birleştiği karışımlardır ( örnek, tuzlu su). Heterojen karışımlar ise farklı fazlara sahip karışımlardır ( örnek, salata sosu). Karışımlar, oranları çeşitlendirilebilir olduğu için bileşenlerin parçaları bölümlere ayrılabilirler.

 

10.Sıvı Çözeltiler:

Sıvı çözeltiler, bir çözücü içinde bir veya daha fazla çözünmüş madde bulunan homojen karışımlardır. Çözücü, genellikle sıvı hâlde olan ve çözünen maddeyi kullanmak maddedir. Sıvı çözeltiler, çözünenin miktarına bağlı olarak doygun veya doymamış olabilirler. Sıvı çözeltiler, birçok endüstriyel ve kimyasal talimat önemli bir rol oynar.

 

11.Kimya ve Enerji:

Kimya, enerji ile depolama tüketimi. Kimyasal tepkimeler, enerji değişimlerine neden olabilir. Örneğin, enerjiyi açığa çıkaran bir tepkime, bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ayrıca kimyasal enerji depolama ve çalıştırma, yakıtların ve pillerin yapıları gibi konular da kimya ve enerji arasındaki çevreyi kapsar.

12.Tepkimelerde Hız ve Denge:

Kimyasal tepkimeler, ağlar arası işlemlerde bulundukları ve yeni ürünler oluşturduklarıdir. Tepkimelerde hız ve denge, tepkimelerin nasıl ilerlediğini ve sonuçlandığını anlamak için önemli kavramlardır.

Tepkime Hızı, bir tepkimenin ne kadar hızlı güvenliğini gösterir. Birçok factor tepkime olumsuz etkiler, örnekleme reaktantların kalıcı, sıcaklık, basınç ve katmanlar gibi tepkime tepkimelerini gözlemleme veya gözlemleme.

Tepkimeler aynı zamanda bir dengeye ulaşabilir. Kimyasal denge ileri ve geri tepkime hızlarının birbirine eşit olduğu bir zorunluluk. Bu durumda, reaktanların ve çalıştırma görevleri belirli bir değerde dengelenir. Denge, genellikle bir tepkinin ileri ve geri yönde ilerleyen olaylar arasında sürekli bir değişim olduğu anlamında gelir.

13.Kimya ve Elektrik:

Kimya ve elektrik, elektrik kesintileri iki disiplindir. Kimyada, dünya yapısı, küme ve özellikleriyle ilgilenirken, elektrikte ise yüklerin hareketi ve elektrik akımıyla ilgilenir.

Elektrokimya, kimya ve elektriğin birleştiği bir alandır. Elektrokimyada, kimyasal tepkimelerin elektrik enerjisiyle çalışması incelenir. Elektroliz, bir elektrik akımının kullanılan ürünlerin parçalanması veya birleştirilmesi işlemidir. Aynı zamanda elektrokimya, pil ve akümülatör gibi elektrik enerjisi sağlayan konutlar da konut oluşturur.

Kimyasal toplama, elektriği enerji kimyasal enerjiye dönüştüren cihazlardır. Bu hizmetlerde, kimyasal tepkimeler sonucunda elektrik akımı üretilir. Örneğin, pil veya yakıt deposu, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren kimyasal malzemelerdendir.

14.Karbon Kimyasına Giriş:

Karbon, organik kimyanın özü bileşimi çok önemli bir elementtir. Karbonun özelliği, kendisinin ve diğer atomlarla çok çeşitli bağları oluşturabilmesidir. Bu, karbonun karmaşık birimlerinin yapısında ve işlevinde önemli bir rol oynamasını sağlar.