LGS Matematik

300,00 

Alanında Uzman Öğretmen Kadrosu

İster Online İster Yüzyüze Eğitim

En Temelden Başlayarak Eğlenceli Ders Anlatımı

Konu Anlatım Pdflerinin Kayıtları Cebinizde

İster Bireysel İsterseniz Grup Dersi İmkanı

 

LGS Matematik 300,00 

LGS MATEMATİK KONULARI

1. Çarpanlar ve Katlar:

Çarpanlar ve katlar hücrelerinde işlemlerde kullanılan işletimdir. Bir sayının çarpanları, o sayıyı tam bölen sayılardır. Örneğin, 12’nin çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir. Katlar ise bir sayısının katı olan sayılarıdır. Örneğin, 5’in katları 5, 10, 15, 20, … şeklinde devam eder.

2. Üslü İfadeler:

Üslü ifadeler, bir sayının başka bir sayıya üs olarak kullandığı muhafaza ifadeleridir. Üslü ifadeler genellikle “a üzeri b” şeklinde gösterilir, burada a taban, b ise üs olarak adlandırılır. Örneğin, 2 üzeri 3 ifade 2 x 2 x 2 = 8 olarak açıklamak.

3. Kareköklü İfadeler:

Kareköklü ifadeler, bir sayının karekökünün aldığı muhafazalı ifadelerdir. Karekök, bir sayının kendisiyle çarpıldığında o sayıyı veren sayıdır. Kareköklü ifadeler genellikle √ sembol ile gösterilir. Örneğin, √9 ifadesini 3 olarak açıklama.

4. Veri Analizi:

Veri analizi, toplanan dosyaların saklanması, yorumlanması, modelleme yapılması ve sonuçların çıkarılmasıyla ilgilenenlerin izlediği bir merkez. Veri analizi, ölçümler, grafikler, tablolar ve diğer araçlar kullanılarak değerlendirme. Bu şekilde, saklama, trendlerin belirlenmesi ve kararların alınması için bilgi verilir.

5. Basit Olayların Olma Olasılığı:

Basit bir yaşamın olma olasılığı, bir olayın veya olayın gerçekleşmesini ifade eder. Bir deneydeki basit kümelerin toplam 1’e büyüklüğü, yani bir denemesi mutlaka bir sonuç olur. Örneğin, bir adet standart zar atıldığında, 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 sayıdan bir tanesinin gelme olasılığı 1/6’dır.

6. Cebirsel ifadeler ve Özdeşlikler:

Cebirsel ifadeler yaşadıkları semboller ve değişkenler kullanan ifadelerdir. Bu ifadelerde genellikle harfler, harfler ve geçmişleri bulunur. Özdeşlikler ise iki sahip olduğu ifadenin eşit olduğunu gösteren ifadelerdir. Örneğin, (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 şeklinde bir özdeşliği vardır.

7. Doğrusal Denklemler:

Doğrusal denklemler, bir veya daha fazla değişkenin birinci dereceden (lineer) olduğu denklemlerdir. Bu denklemler genellikle “ax + b = c” şeklinde ifade edilir. Burada a, b ve c sayılarıdır, x ise ortaya çıkan değişkendir. Doğrusal denklemler, bilinmeyenin değerini bulmak için çözmek.

8. Eşitsizlikler:

Eşitsizlikler, iki yuvalarının ifadesinin eşit olmadığını ifade eden ifadelerdir. Eşitsizliklerde genellikle “>” (büyüktür), “<” (küçüktür), “≥” (büyük veya büyüklük), “≤” (küçük veya büyüklük) sembolleri kullanılır. Örneğin, 5x + 2 > 10 şeklinde bir eşitsizlik ifadesi vardır.

9. Üçgenler:

Üçgenler, üç kenar ve üç iç açılı olan geometrik şekillerdir. Üçgenler, kenar uzunluklarına, iç açılara veya şekle göre çizilebilir. Örneğin, eşkenar üçgen, üç kenarının da eşit olduğu bir üçgendir. Üçgenlerin çeşitli özellikleri ve formülleri vardır, örneğin, açı toplamları 180 derecedir.

10.Eşlik ve Benzerlik:

Eşlik, iki şeklin tüm kenar uzunluklarının ve iç açılarının eşit olduğu durumunu ifade eder. Benzerlik ise iki şeklin şekli ve orantı açısından birbirine benzediği, ancak cihazların farklı olduğu durumunu ifade eder. Örneğin, iki üçgenin bileşiminde bulunuyor durumda, kenar uzunlukları ve iç açıları tamamen aynı. Benzerlik durumunda ise kenarlar oranlanarak evlilik elde edilir.

11. Dönüşüm Geometrisi:

Dönüşüm geometrisi, şekillendirici yerlerini ve/veya şekillerini değiştirmek için yapılanmış olan işletmeleri inceler. Dönüşüm geometrisi, ölçeklendirme, döndürme, yansıtma ve kaydırma gibi

12. Geometrik Cisimler:

Geometrik cisimler, uzayda hacim ve şekil olan nesnelerdir. İşte geometrik bazı cisimler ve kısa bilgiler: 1. Düzgün çokgen: Kenarları ve iç açıları eşit olan çokgenlere denir. Örnek olarak, üçgen, kare ve altıgen Düzgün çokgenlere örnek olarak almak.