TYT – AYT Fizik

300,00 

Alanında Uzman Öğretmen Kadrosu

İster Online İster Yüzyüze Eğitim

En Temelden Başlayarak Eğlenceli Ders Anlatımı

Konu Anlatım Pdflerinin Kayıtları Cebinizde

İster Bireysel İsterseniz Grup Dersi İmkanı

 

TYT - AYT Fizik 300,00 

TYT FİZİK KONULARI

1.Madde ve Özellikleri:

Fizik biliminin yapısındaki çıldırtıcı özellikler, çıldırtıcı kütle, hacim, yapılandırma, şekil, renk gibi özellikleri inceler. Maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç farklı hâlde bulunabilir. Atomlar ve birimler çıldırtıcı yapı birimleridir.

 

2.Sıvıların Kaldırma Kuvveti:

Sıvıların kaldırma kuvveti, bir cismin sıvının içerdiği yüzen ağırlık ağırlığına eşit derecede olan ve yukarı doğru etki eden kuvvettir. Archimedes’in prensibi olarak da bilinir. Bir cismin sıvısını içine çekme kaldırma kuvveti, cismin sıvıya ittiği hacimle doğru akımdır.

 

3.Basınç:

Bir kuvvetin algılama alanı oranı olarak basınç sağlar. birim alan başına düşen kuvvettir. Basınç birimi genellikle paskal (Pa) olarak kullanılır. Basınç, P = F/A formülünün kaldırılması.

 

4.Isı, Sıcaklık ve Genleşme:

Isı, enerjinin bir formülüdür ve sıcak cisimlerden soğuk cisme doğru doğal olarak akar. Sıcaklık ise bir cismin seviyeleri düzeyiki ortalama kinetik enerjisini temsil eder. Maddeler sıcaklık kuşakları genişler ve soğudukça büzülürler. Bu olaya genleşme denir.

 

5.Hareket ve Kuvvet:

Hareket, bir cismin seçeneğinin seçimidir. Kuvvet ise hareket etmeyi veya bir cismin durmasını sağlayan etkidir. Newton’un hareketini kullanmak, kuvvetin hareketini kontrol etmek.

 

6.Dinamik:

Dinamik, cisimlerin hareketini ve nedenlerini inceler. Hareket eden cisimlerin hızı, ivmesi ve momentumu gibi konular dinamik kapsamındadır.

 

7.İş, Güç ve Enerji:

İş, bir kuvvetin bir nesne üzerinde bir mesafe boyunca devam ettirir. Güç ise içindeki birim zamanda yapılan iş gücünü ifade eder. Enerji ise iş yapabilme yeteneğidir. Enerjinin çeşitli formları vardır, mesela kinetik enerji, potansiyel enerji, termal enerji vb.

8.Elektrik:

Elektrik, yük taşıyan özelliklerin hareketiyle ilgili olan fiziksel bir fenomendir. Elektrik yükleri, elektronlar gibi negatif yükler veya protonlar gibi pozitif yüklü olabilir. Elektrik, elektrik enerjisi arasındaki etkileşimlerden elektrik akımı adı verilen bir yön akar. Elektrik, günlük yaşamda kullanılan aydınlatma, ısıtma, elektronik cihazlar ve iletişim gibi birçok alanda büyük alanlara sahiptir.

 

9.Manyetizma:

Manyetizma, harici veya manyetik materyallerin özellikleri bir fizik dalıdır. Manyetik alanlar, manyetik materyallerin etkileşimiyle ortaya çıkar. Manyetik alanlar, manyetik kutupları olan bileşenler veya elektrik akımları tarafından üretilebilir. Manyetizma, manyetik cihazlar etkileşimi, manyetik güçlerin özellikleri ve manyetik malzemelerin boyutlarıyla birlikte sunulur. Manyetizma, elektrik motorları, dönüştürücüler, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve manyetik depolama gibi birçok rehber önemli bir rol oynar.

 

10.Dalgalar:

Fizikte dalgalar, enerjinin dalgalanması veya dalgalanma şeklindeki bir yerden başka bir indirme miktarıdır. Dalgalar, farklı ortamlar ve farklı tiplerde meydana gelebilir. Mekanik dalgalar, madde üzerinden yayılan, örnek su dalgaları veya ses dalgaları. Elektromanyetik dalgalar ise vakumda veya boşlukta yayılan, örnekleme ışık, radyo dalgaları veya dalga dalgaları. Dalgaların özellikleri, frekans, dalga boyu, genlik ve hız gibi faktörlere bağlıdır. Dalgalar, iletişim, görüntüleme ve tıp gibi birçok alanda kullanılır.

 

11.Optik:

Optik, ışığın davranışlarını ve özelliklerinin bir fizik dalıdır. Işık, uzay gemisi bir dalga olarak hareket eder. Optik, ışığın yansıması, sürüngen, yutulma, dağılma gibi olayların nasıl tepkiler içerdiği. Optik, ışık odaklanması ve odaklama için optik lensler, aynalar, prizmalar ve diğer optik cihazların tasarımı ve kullanımıyla birlikte gelir.

 

2023 AYT FİZİK KONULARI

1.Madde ve Özellikleri:

Fizikte madde, enerjinin taşınması ve etkileşimi için temel bir birleşmedir. Madde, atomlar ve parçacıklar gibi küçük uzantılardan oluşan ve çeşitli fiziksel yapıya sahip olabilir, örnekleme kütlesi, hacmi, davranışı ve ısı iletkenliği gibi.

 

2.Kuvvet ve Hareket:

Kuvvet, bir cismin olumsuzluğu, yön veya şekli etkilemedir. Hareket ise bir cismin görevin süresidir. Isaac Newton’un hareketini kullanarak, güçlerin hareket üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.

 

3.İş – Güç – Enerji:

İş, bir kuvvetin bir cisim üzerinde yürüttüğü yapılan enerji aktarımıdır. Güç ise iş yapılarının ilişkisini ifade eder. Enerji, iş yapabilme yeteneği olarak yetkilendirilen ve kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi gibi çeşitli biçimleri vardır.

 

4.Isı – Sıcaklık – Genleşme:

Isı, bir cismin enerji aktarımı sonucunda sıcaklık farkıyla ortaya çıkar. Sıcaklık, bir çıldırtıcı ortalama kinetik enerjisini ifade eder. Maddenin sıcaklık değişimine bağlı olarak genleşme veya büzülme ise gösterim genleşme olarak adlandırılır.

 

5.Elektrostatik:

Elektrostatik, elektrik yüklerinin hareket etmeden etkileşimini inceler. Yükleme, nesnelerin elektronlarının aktarımıyla veya endüksiyonla gerçekleşebilir. Elektrostatik kuvvet, elektrik yüklerinin çekim veya itme etkisidir.

 

6.Elektrik ve Manyetizma:

Elektrik ve manyetizma, elektrik yüklerinin hareketleriyle ve manyetik kumanda etkileşimleriyle ilgilidir. Elektrik akımı, elektrik yüklerinin belirli bir yöne hareket etmesiyle oluşan bir akımdır. Manyetik alanlar, manyetik kutupların etkileşimiyle ortaya çıkarır ve manyetik kuvvetler verir.

 

7.Kaldırma Kuvveti:

Basınç, bir yere etki eden kuvvetin yönlendirmesi dik olarak tutma alanıyla oluşanlar olarak oluşur. Kaldırma kuvveti ise bir sıvı veya gazın kullandığı cihazları yukarı doğru doğru iten kuvvettir. Bu kavramlar, hidrostatik ve aerodinamik gibi alanlar önemlidir.

 

8.Dalgalar:

Dalgalar, enerjinin bir yerden bir yere gitme oranıdır. Mekanik dalgalar ( örnek su dalgaları ve ses dalgaları) ve elektromanyetik dalgalar ( örnek ışık ve radyo dalgaları) gibi farklı tipleri vardır. Dalgalar, frekans, dalga boyu, genlik ve ölçüm hızı gibi rüzgara sahiptir.

 

9.Optik:

Optik, ışığın davranışını ve özelliklerini inceler. Işık, yansıma, sızma, yutulma ve dağılma gibi olaylarla yorumlama. Optik, lensler, aynalar, prizmalar ve gözlükler gibi optik optik tasarımını da içerir. Optik prensipler, görme, mikroskoplar, teleskoplar ve lazerler gibi birçok görüntüleme kullanılır.

 

10.Kütle Merkezi – Tork – Denge:

Kütle merkezi, bir sistemin kütlesinin noktasal bir özelliğidir. Bir cisimdeki kütlenin dağılımı, cismin denge ve hareket özellikleri ısınma. Tork, bir kuvvetin bir cismin uzamane neden olan etkisidir. Bir cismin denge durumunda olması için, net torkun veya net kuvvetin sıfır olması gerekmektedir.

 

11.Atışlar:

Atışlar, bir cismin bir kuvvette harekette hareket komutu ve izlenen yolu inceler. Atış problemleri genellikle yerçekimi etkisi altındaki olan cisimlerin hızı, yönü ve hareket süresi gibi faktörlere dayalıdır. Atışlar, mermi fırlatma, top mermileri, roketler gibi birçok öğe önemlidir.

 

12.Basit Makineler:

Basit makineler, iş yapmak için kullanılan temel araçlardır. Kaldıraçlar, kasnaklar, dişliler ve eğik düzlem gibi basit makineler, kuvvetin değiştirilmesi, yönlendirilmesi veya içindekileri kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Basit makineler, fiziksel işlerin yürütülmesinde gücü artırmak veya azaltmak amacıyla kullanılan temel ilkelere dayanır.

13.Düzgün Çembersel Hareket:

Düzgün çembersel hareket, bir cismin belirli sabit bir açı hızıyla bir daire veya çember üzerinde yayılmadır. Bu hareketin temel özellikleri bileşenleri: Cisim, merkezcil bir kuvvet tarafından sürekli olarak merkeze doğru gider ve cismin hızı sabit kalırken, cisimlerin merkezinden eşit dağılan bulunur. Örnekler arasında bir ipin ucundan dönen bir nesne veya bir gezegenin yörüngesi yer alır.

 

14.Basit Harmonik Hareket (BHH):

Bir cismin dengede olduğu bir denge noktası yakınında devreye girdiğinde bir hareket vardır. BHH’nin bazı önemli özellikleri muhafazaları: 1. Denge Noktası: BHH’de, cisimlerin hareket ettiği denge noktası etrafında salınır. Bu denge noktası, cismin en uzak noktaya göre dengede olduğu konumu ifade eder.